نام همایش: از ایده تا اختراع ، از اختراع تا تجاری سازی

تاریخ برگزاری: ۲۹ آذر ۱۳۹۶

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه

نام همایش: کنفرانس بین المللی پزوهش و نوآوری یادواره آلبرت انیشتین

تاریخ برگزاری: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه

نام همایش: راه موفقیت

تاریخ برگزاری: ۲۹ آذر ۱۳۹۶

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه

نام همایش: جشنواره بین المللی  توسعه فن آوری و ایده های خلاقانه

تاریخ برگزاری: ۳۰ آذر ۱۳۹۶

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه

نام همایش: جشنواره ایدها و نوآوریهای دانش آموزان ایرانی خارج از کشور

تاریخ برگزاری: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

محل برگزاری: مدرسه فجر استانبول ترکیه

نام همایش: کارگاه آموزشی ایده پردازی برای دانش آموزان نخبه

تاریخ برگزاری: ۲۸ – ۳۰ تیر ۱۳۹۵

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه

نام همایش: دومین کنگره بین المللی خوانش پریشی

تاریخ برگزاری: ۹ – ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه

نام همایش: راه اندازی اتاق فکر در مدارس استعدادهای درخشان

تاریخ برگزاری: ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه

نام همایش: جشنواره ربات ها (استعدادهای درخشان )

تاریخ برگزاری: ۱۲ دی ۱۳۹۴

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه

نام همایش: کنفرانس بین المللی دانش آموزان تیزهوش

تاریخ برگزاری: ۸ – ۹ آذر ۱۳۹۴

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه

نام همایش: مسابقه اختراعات

تاریخ برگزاری: ۴ آذر ۱۳۹۴

محل برگزاری: دانشگاه آیدین استانبول ترکیه