نمایشگاه بین المللی و تخصصی اختراعات کشور کرواسی همه ساله توسط اتحادیه مخترعان کشور کرواسی زير نظر و حمايت مستقیم دانشگاه ملی زاگرب و با حمایت فدراسیون جهانی مخترعین IFIA ، سازمانهای علمی و تحقیقاتی و مراکز مرتبط با مخترعین و وزارتخانه های علوم ، آموزش و تحقیقات بیش از 15 کشور برگزار می گردد.همه ساله در حدود 250 مخترع از 15 كشور جهان در اين رخداد بين المللي در مساحتي به متراژ 10000 متر مربع در محل کتابخانه ملی شهر زاگرب حضور مي يابند و همچنين آمار بازديد كنندگان از اين نمايشگاه به طور میانگین در حدود بیست هزار نفر است