نمایشگاه بین المللی و تخصصی اختراعات نورمبرگ آلمان همه ساله زير نظر و حمايت مستقیم سازمان بازرگانی کشور آلمان و شهر نورنبرگ و با حمایت سازمان مالکیت فکری ملل متحد WIPO ، حمایت فدراسیون جهانی مخترعین IFIA ، سازمانهای علمی و تحقیقاتی و مراکز مرتبط با مخترعین و وزارتخانه های علوم ، آموزش و تحقیقات بیش از 40 کشور برگزار می گردد. به طور متوسط همه ساله در حدود 700 مخترع از 40 كشور جهان در اين رخداد بين المللي در مساحتي به متراژ 9000 متر مربع در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي شهر نورمبرگ حضور مي يابند و همچنين آمار بازديد كنندگان از اين نمايشگاه به طور میانگین در حدود شصت هزار نفر بوده كه در حدود يك سوم از اين بازديد كنندگان متخصصين و سرمايه گذاران كارخانه ها و مراكز مهم توليدي ميباشند