این جشنواره برای مخترعین ، تولیدکنندگان و فروشندگان فرصتی فراهم می کند تا آخرین محصولات و نوآوری های خود را ارائه دهند و اطلاعات را تبادل کنند ، به همین منظور هیئت هایی از بیش از 32 کشور برای ارائه اختراعات ثبت شده و ایده های جدید خود به لندن می آیند ، این رقابت بسیاری از شرکت کنندگان و اختراعات را در بسیاری از مناطق مختلف گرد هم آورده است. مسابقه مشهور بین المللی قبل از هر چیز مکانی مناسب برای مبادلات حرفه ای است که در آن شرکا و تماس ها در یک فضای مطبوع و مثبت با یکدیگر درگیر می شوند. لندن دریچه ای برای نوآوری و فناوری های جدید است و بنابراین پیوندی است که به تجار و محققان اجازه می دهد تا با سرمایه گذاران و شرکای بالقوه ملاقات کنند تا پروژه خود را توسعه داده و تحقق بخشند و محصول خود را تبلیغ و تجاری کنند.