mehdi-bashiri-articles

View

My Inventions

انسان از نیاز است که ابزاری نو پدید می آورد ، هر بار که ایده ای را در ذهنم پرورش میدهم در این امیدم که روزی گره ای را باز کند و دردی را از دوش کسی بردارد. در این راه سعی کرده ام به نیاز های انسانی معطوف باشم.

More
mehdi-bashiri-prizes

View

Awards and honors

در تلاش همیشگی ، و در چهارچوب آرزوهای بزرگی که داشته ام هیچ گاه از سرزنش ها نرنجیده ام و رنگ هیج مدال و مادیاتی چشمم را پر نکرد. از دید من راه طولانیست و در مسیر این راه منتقدان بیشتر کمک خواهند بود.

More
banner-image

View

Conferences and congresses

همایش های برگزار شده جلساتی بودند برای انتقال تجربیات ناچیز این حقیر و همچنین تبادل نظرات با اهالی علم و فن که راهگشایی برای هدایت مخترعان و محققان جوان و نونهال و پیمانی که بر تعالی جامعه ی انسانی با آنها بسته ام . ایمان قلبی اینجانب تلاش برای آینده ایست که کودکانمان را در مسیری قرار دهیم تا آینده ی بشری را زیباتر بسازند.

More
image-0
image-1
image-2
image-3
image-large-0
image-large-1
image-large-2
image-large-3

About Mehdi Bashiri

۱۰۲Acknowledgements
۲۴Inventions
۲۳۸Conferences and congresses
۱۰۲Awards and honors

My thinking

Innovation

Quality

Honesty

Health

Videos

Blog

Awards and honors

Feel free to contact with me